Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Общи условия на магазин за METALNISTELAJI.BG Представените по-долу ОБЩИ УСЛОВИЯ на магазин за METALNISTELAJI.BG, запазена марка на електронният магазин на фирма “Ес и Кей” ООД, уреждат условията за извършване на покупко-продажби между електронният магазин и клиентът, който при създаването на своя профил в електронния магазин се е запознал и е дал своето съгласие за тяхното прилагане.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ

Настоящите общи положения определят отношенията, правомощията и задълженията за всяка една от представените страни:

1.1.От една страна – Електронният магазин с Интернет адрес METALNISTELAJI.BG, накратко наричан ‘електронен магазин’, регистриран на името на фирма “Ес и Кей” ООД с адрес гр. София, ул. ‘Източна тангента’ 102 и Булстат идентификационен номер BG831664480. В своя електронен магазин фирма “Ес и Кей” ООД запознава своите клиенти с настоящите Общи условия, както и предоставя онлайн каталог с описание на стоките и цените, с което отправя публична покана по смисъла на чл.290, ал.1 от Търговския закон.

1.2.От друга страна – Клиентът е посетител, който е заредил Интернет страницата на електронния магазин METALNISTELAJI.BG на своя компютър или мобилно устройство. С отбелязване в полето “Съгласен съм” и натискане на виртуалния бутон “Продължи”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки при действието им. Със записването му на съответен носител в сървъра на фирма “Ес и Кей” ООД чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното заявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

2. При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

2.1.”Уеб-сайт” (“web-site”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2.2. “Онлайн магазин(и)/Електронен магазин/и” е уеб-сайт за електронна търговия на “Ес и Кей” ООД – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

2.3.”IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, който позволява индивидуализирането им в глобалната Интернет мрежа.

2.4. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Клиента.

2.5. ‘Cookies’ (кукита). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Клиента и позволяват възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър. Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

II. СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр. При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт. ВАЖНО! Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години. Личните данни, които електронният магазин изисква да бъдат попълнени в електронната форма за регистрация (лично име, презиме и фамилия; адрес на електронна поща за кореспонденция; адрес за доставка; телефон за връзка; парола), ще бъдат използвани за създаването на клиентски профил, идентифициращ Клиентът и неговите поръчки, тяхното изпълнение, както за и целите на подобряване качеството на предлаганите услуги от страна на електронния магазин. В случай на предоставени неверни лични данни от страна на Клиента при попълване на електронната форма за регистрация на клиентски профил, електронният магазин не носи отговорност за изпълнението на направени поръчки и за съхраняването на представените личните данни. В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки. Постъпилите лични данни в системата на електронният магазин ‘METALNISTELAJI.BG’ ще бъдат грижливо пазени и няма да се предоставят или споделят с трети лица, освен в случаите, когато:

4.1. Клиента е дал своето изрично съгласие за това;

4.2. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

4.3. “Ес и Кей” ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закон.

5. Информацията за самоличността на Клиента и данните за направената поръчка ще бъде съхранявана в лог-файлове на сървъра на ‘www.sandkltd.com, включително и списък на IP-адресите, от които клиента влиза в електронният магазин. Тази и всяка друга информация може да бъде използвана от електронния магазин при предлагането на стоки, изготвянето на промоции, статистически извадки или за повишаване качеството на предлаганите услуги, освен в случай на изрично несъгласие на от страна на Клиента, изпратено на следния електронен адрес: office@sandkltd.com

III. ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ В ОНЛАЙН КАТАЛОГА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

6. За всяка стока, включена в онлайн каталога на електронния магазин се публикува кратко описание с основните характеристите на стоката и цена, на която може да бъде закупена. 7. Електронният магазин не носи отговорност за публикуването на некоректна информация, която е била погрешно подадена от страна на производителя или възникнала поради техническа грешка.

IV. ЦЕНА НА СТОКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ОНЛАЙН КАТАЛОГА

8. Всички цени, публикувани в онлайн каталогът на електронния магазин са в български лева с ДДС, освен в случаите когато изрично е посочено друго. Цените са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като „Ес и Кей“ ООД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените потвърдени от онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси. Доставката на поръчката е безплатна за цялата територия на Република България.

9. Посочените цени на стоките в електронния магазин са определени за количество в размер на 1 /един/ брой или комплект.

10. Цената за доставката на стоката се отбелязва допълнително и зависи от вида на продукта, както и конкретни, текущо прилагани условия, промоции и политики от страна на електронния магазин.

V. ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

11. Електронният магазин се задължава да организира и достави (чрез куриер или представител на електронния магазин) заявената за покупка стока на Клиента на посочения от негова страна адрес за доставка. Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
 а. За стоки поръчани до 14 часа българско време – 72 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.  б. За стоки поръчани след 14 часа българско време – 96 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. Практикер си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава посочените срокове с до 12 дни. „Ес и Кей“ ООД си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава посочените срокове с до 12 дни.

12. Електронният магазин подходящо опакова стоката за доставка съобразно вида й и транспортните нужди.

13. Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, електронният магазин се освобождава от риска, който се прехвърля върху Клиента. Електронният магазин не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

14. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на електронния магазин. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, електронният магазин не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от електронният магазин са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката електронният магазин не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

14.1.Стоката се предава на Клиента или трето лице, които се подписват на придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, електронният магазин се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

14.2. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

15. Електронният магазин предлага гаранционен документ на своите Клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните
сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от Клиента стока. Преглед на стоката. Рекламации При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, ул. Източна тангента 102, Фирма „Ес и Кей“ ООД, Телефон за техническа поддръжка 02 439 67 99, 0886 373742.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

16. Клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на електронния магазин.

17. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

18. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява електронния магазин за всеки случай на неправомерен достъп чрез използването на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

19. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин за разплащане на уеб-сайта на електронния магазин -наложен платеж

20. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

21. Електронният магазин няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който клиентите използват предоставяните услуги.

22. Електронният магазин има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на METALNISTELAJI.BG

23. Електронният магазин има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на електронния магазин да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с
ползването на сайта. Електронният магазин не носи отговорност спрямо клиентите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез METALNISTELAJI.BG.

24. След получаване на плащането от страна на Клиента, електронният магазин се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

25. Електронният магазин не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които електронният магазин не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на електронния магазин.

26. Електронният магазин има право да инсталира нате на своите клиенти кукита (cookies).

27. Електронният магазин има право едностранно да откаже изпълнение на заявка от страна на Клиента на основание на вътршнофирмено решение или разпореждане, без да дължи обяснения относно наложилите неизпълнението обстоятелства. За същото електронният магазин следва да уведоми или да направи опит за уведомяване на клиента, преди изтичане общия срок за доставка, по един от следните начини:

27.1. чрез телефонно обаждане;

27.2. чрез съобщение по електронна поща. Отказ от сключен договор от разстояние На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на „Ес и Кей“ ООД стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката. Цялата информация относно упражняване правото на отказ от договора от разстояние, можете да нaмерите ТУК Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, можете да намерите ТУК В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „Ес и Кей“ ООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на „Ес и Кей“ ООД за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на „Ес и Кей“ ООД рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
IX. Защита на личните данни • Защитата на личните данни на потребителя през целия процес на обработка им, както сигурността и защитата на личния му живот, на всички лични данни и сведения, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво. • Потребителят дава своето изрично и свободно съгласие “EС И КЕЙ“ ООД да събира, обработва и съхранява личните му данни, за целите на обработката, включително за целите на подобряване на качеството на услугите на „ЕС И КЕЙ“ ООД, съгласно Политиките за поверителност. • „ЕС И КЕЙ“ ООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, както и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation). • „ЕС И КЕЙ“ ООД е предоставило на потребителя информацията по член 13 и член 14 от GDPR, съгласно която се дават необходимите сведения за основанията, начините и процесите по обработка на лични данни на потребителя от „ЕС И КЕЙ“ ООД. 

X. Поверителност – защита на личните данни в “Ес и Кей” ООД 

“Ес и Кей” ООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831664480, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, ул. „Източна тангента ” № 102, тел.: 02/973 24 42, email: office@sandkltd.com ; sandkltd@gmail.com и интернет страница: https://METALNISTELAJI.BG. Политиката за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на “Ес и Кей” ООД (наричано оттук нататък „Ес и Кей“) включително: С тази Политика за поверителност „Ес и Кей“ декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт. Личните данни са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Така напр. непряко идентифициране е мобилният телефон, пряко са трите имена и мобилен телефон. За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, Ес и Кей събира следната информация за Вас: Име, фамилия, телефон, електронна поща, организация, населено място, адрес, данни за банкова сметка и др. при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страницa  https://METALNISTELAJI.BG, включително създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари; Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата; Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.
Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др. Събираме личните Ви данни, за да изпълним договорните си задължения по сключени с Вас договори за стоки и услуги – на договорно основание. Ес и Кей събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини. Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само: За да Ви предоставим достъп до услугите/продуктите на нашата уеб-страница За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки; За да изпълним подадена от Вас поръчка стоки В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес “Ес и Кей” се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети към Вас задължения. “Ес и Кей” има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружествата от групата доколкото съществува легитимен интерес свързан с вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване е при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни. За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно “Ес и Кей” да разкрие личните Ви данни на следните лица: – подизпълнители и доставчици на услуги като експерти, консултанти, адвокати, дружества за събирания на вземанията; Нашите партньори, които са свързани с предоставянето на услугите/продуктите, към които имате интерес; Трети лица, на които сме възложили да обработват личните Ви данни; Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи: По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни; По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз; Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на Законодателството. 

XI. ИЗМЕНЕНИЯ 28. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от електронният магазин, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Електронният магазин се задължава да уведоми Клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Клиента не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Клиента заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то електронният магазин има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Клиента.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

29. “Ес и Кей”  ООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

30. “Ес и Кей” ООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (външни линкове)

31. “Ес и Кей” ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. “Ес и Кей” ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна “Ес и Кей” ООД.

32. “Ес и Кей” ООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

33. “Ес и Кей” ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

34. “Ес и Кей” ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

35. “Ес и Кей” ООД не носи отговорност при несъответствие в изображенията на продуктите.

36. “Ес и Кей” ООД се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа. не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна METALNISTELAJI.BG

37. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на електронния магазин, съобразно българското законодателство.